Nastala zmena v spoločnosti? Vybav to z domu, rýchlo, spoľahlivo, advokátom.


Nastala zmena v spoločnosti? Prostredníctom platformy Legisly môže klient a advokát založiť spoločnosť online, bez toho aby sa museli stretnúť. Za vopred určenú cenu 200 eur, poskytujeme advokátske služby v prípade nasledovných zmien v s.r.o.: zmeny v osobe/osobách alebo v údajoch spoločníka/spoločníkov Zmeny v osobe/osobách konateľa/konateľov zmena sídla zmena základného imania zmeny v predmetoch činnosti Poskytujeme komplexné a kompaktné online služby. Pomocou našej aplikácie zadáš žiadané údaje, na základe ktorých advokát vypracuje všetky podklady pre zápis zmeny spoločnosti. Tieto dokumenty overene podpíšeš elektronicky alebo klasickým spôsobom a následne nám ich doručíš. V rámci poskytnutej služby vykonáme všetky úkony potrebné pre zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra. Počas celej doby budeme v kontakte a môžeš sa kedykoľvek informovať. Neostáva nič iné, než objednať službu a radiť sa pokynmi.

200 €

(Gr. 240 €)

Informácie o poskytovateľovi (poskytovateľoch) služieb
Nagy & Nagy s.r.o. - ügyvédi iroda logo
Názov poskytovateľa: Nagy & Nagy s.r.o. - ügyvédi iroda (Webová stránka)
Registračné číslo spoločnosti: 7321
Daňové identifikačné číslo: SK2121410280
Registračné číslo: 7321
Adresa: Kukučínova 8, 940 02  Nové Zámky
Názov banky: Unicredit Bank
Číslo účtu: SK29 1111 0000 0016 4885 7001
Popis: Sieť advokátskej kancelárie Nagy & Nagy poskytuje právne služby na najvyššej úrovni domácim aj zahraničným klientom v s…
Čítať viac

A www.legisly.com weboldalon keresztül elérhető jogi ügykezelő platformon nyújtott jogi szolgáltatásokat a Legisly Solutions Kft.-vel együttműködő Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. I/1.; kamarai nyilvántartási szám: 240; a továbbiakban: Ügyvédi Iroda) nyújta. Az Ügyvédi Iroda platformszolgáltatás keretében a korszerű jogi szolgáltatás technikai feltételeit veszi igénybe a Legisly Solutions Kft-től, amely platformszolgáltató jogi szolgáltatást nem nyújt.

Az Ügyvédi Iroda megbízása kizárólag a www.legisly.com weboldalon elérhető webshopon megrendelt szolgáltatásra - az ott foglalt korlátozásokkal, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel - terjed ki. Az ingyenes konzultáció célja az, hogy az Ügyvédi Iroda segítsen eligazodni az igénybe vehető jogi szolgáltatások között és az, hogy segítsen kiválasztani az adott személynek legmegfelelőbb szolgáltatást. A Legisly Solutions Kft. vagy az együttműködő Ügyvédi Iroda nem felel a megadott adato pontatlanságából, vagy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért. Minden további szolgáltatási elem hozzáadása esetén a jogi szolgáltató mindenkori díjszabása az irányadó, amely a www.legisly.com weboldal webshop felületén a megfelelő paraméterek kiválasztása esetén látható. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért keresse fel a www.legisly.com weboldalt.