Dlhujú Vám peniaze? Tu je riešenie: online platobný rozkaz len za pár klikov. 


Platobný rozkaz vydaný súdum je jeden z najefektívnejších prostriedkov vymáhania pohľadávky. Napíšte nám čo sa stalo, aký nárok si želáte uplatniť a nahrajte cez aplikáciu súvisiace dokumenty. Advokát najprv vyhodnotí Váš nárok z právnej stránky. Následne (podľa potreby) zašle dlžníkovi predžalobnú výzvu. V prípade neposlúchnutia výzvy advokát vypracuje návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý aj podá na príslušný súd. Celé konanie je online, nie je potrebné chodiť na súdne pojednávania. Právoplatný a vykonanteľny platobný rozkaz je exekučným titulom, čiže je možné ho vymôcť prostredníctvom exekútora.

Smerodajná cena za poskytnuitie jedného právneho úkonu
Pohľadávka Smerodajná cena*
150€ 20€ + DPH
500€ 40€ + DPH
1 000€ 70€ + DPH
5 000€ 190€ + DPH
10 000€ 280€ + DPH
Ceny sú uvedené smerodajne, a nepovažujú sa za záväznú ponnuku. Konečná za poskytnutie právnej služby bude určená na základe dohody po obdržaní potrebných podkladov. 

Cena je založená na ponuke

Informácie o poskytovateľovi (poskytovateľoch) služieb
Nagy & Nagy s.r.o. - ügyvédi iroda logo
Názov poskytovateľa: Nagy & Nagy s.r.o. - ügyvédi iroda (Webová stránka)
Registračné číslo spoločnosti: 7321
Daňové identifikačné číslo: SK2121410280
Registračné číslo: 7321
Adresa: Kukučínova 8, 940 02  Nové Zámky
Názov banky: Unicredit Bank
Číslo účtu: SK29 1111 0000 0016 4885 7001
Popis: Sieť advokátskej kancelárie Nagy & Nagy poskytuje právne služby na najvyššej úrovni domácim aj zahraničným klientom v s…
Čítať viac

A www.legisly.com weboldalon keresztül elérhető jogi ügykezelő platformon nyújtott jogi szolgáltatásokat a Legisly Solutions Kft.-vel együttműködő Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. I/1.; kamarai nyilvántartási szám: 240; a továbbiakban: Ügyvédi Iroda) nyújta. Az Ügyvédi Iroda platformszolgáltatás keretében a korszerű jogi szolgáltatás technikai feltételeit veszi igénybe a Legisly Solutions Kft-től, amely platformszolgáltató jogi szolgáltatást nem nyújt.

Az Ügyvédi Iroda megbízása kizárólag a www.legisly.com weboldalon elérhető webshopon megrendelt szolgáltatásra - az ott foglalt korlátozásokkal, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel - terjed ki. Az ingyenes konzultáció célja az, hogy az Ügyvédi Iroda segítsen eligazodni az igénybe vehető jogi szolgáltatások között és az, hogy segítsen kiválasztani az adott személynek legmegfelelőbb szolgáltatást. A Legisly Solutions Kft. vagy az együttműködő Ügyvédi Iroda nem felel a megadott adato pontatlanságából, vagy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért. Minden további szolgáltatási elem hozzáadása esetén a jogi szolgáltató mindenkori díjszabása az irányadó, amely a www.legisly.com weboldal webshop felületén a megfelelő paraméterek kiválasztása esetén látható. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért keresse fel a www.legisly.com weboldalt.