Dlhujú Vám peniaze? Tu je riešenie: online platobný rozkaz len za pár klikov. 


Platobný rozkaz vydaný súdum je jeden z najefektívnejších prostriedkov vymáhania pohľadávky. Napíšte nám čo sa stalo, aký nárok si želáte uplatniť a nahrajte cez aplikáciu súvisiace dokumenty. Advokát najprv vyhodnotí Váš nárok z právnej stránky. Následne (podľa potreby) zašle dlžníkovi predžalobnú výzvu. V prípade neposlúchnutia výzvy advokát vypracuje návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý aj podá na príslušný súd. Celé konanie je online, nie je potrebné chodiť na súdne pojednávania. Právoplatný a vykonanteľny platobný rozkaz je exekučným titulom, čiže je možné ho vymôcť prostredníctvom exekútora.

Smerodajná cena za poskytnuitie jedného právneho úkonu
Pohľadávka Smerodajná cena*
150€ 20€ + DPH
500€ 40€ + DPH
1 000€ 70€ + DPH
5 000€ 190€ + DPH
10 000€ 280€ + DPH
Ceny sú uvedené smerodajne, a nepovažujú sa za záväznú ponnuku. Konečná za poskytnutie právnej služby bude určená na základe dohody po obdržaní potrebných podkladov. 

You are not logged in.

Create your Legisly account in seconds!

Login and continue Register and continue
Informácie o poskytovateľovi (poskytovateľoch) služieb
Nagy & Nagy s.r.o. - ügyvédi iroda logo
Názov poskytovateľa: Nagy & Nagy s.r.o. - ügyvédi iroda (Webová stránka)
Registračné číslo spoločnosti: 7321
Daňové identifikačné číslo: SK2121410280
Registračné číslo: 7321
Adresa: Kukučínova 8, 940 02  Nové Zámky
Názov banky: Unicredit Bank
Číslo účtu: SK29 1111 0000 0016 4885 7001
Popis: Sieť advokátskej kancelárie Nagy & Nagy poskytuje právne služby na najvyššej úrovni domácim aj zahraničným klientom v s…
Čítať viac